Kostenefficïenter onderhoudsbaggeren in havens

Het verwijderen van slib uit havens is een grote jaarlijkse terugkomende kostenpost. De kosten voor het op diepte houden van deze havens in estuaria, met de traditionele baggermethodieken, zijn vaak hoog. Een deel van de onderhoudsbaggerwerkzaamheden is te optimaliseren met een stationair geplaatst onderwaterpompsysteem.Met dit systeem wordt slib uit de haven verwijderd en op de gewenste locatie afgezet.

artikel-land-water-2016-september