Baggervolumebepalingen

Uw reactie gevraagd op ontwerp-Richtlijn Baggervolumebepalingen, versie 2.

Het laatste jaar is door experts uit de sector hard gewerkt aan een nieuwe versie van de Richtlijn Baggervolumebepalingen op basis van handmatige metingen. Het resultaat, de ontwerpversie 2 van de Richtlijn Baggervolumebepalingen mag er dan ook zijn, vindt SIKB.

Het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer heeft de ontwerp-wijziging vrijgegeven voor een openbare reactieronde. In aanvulling op de kennis en ervaring die de experts hebben ingebracht is ook uw input onmisbaar bij het opstellen van deze nieuwe versie van de richtlijn. Daarom nodigt SIKB u en alle andere belanghebbende partijen van harte uit om te reageren op dit ontwerp.

Wat is anders in deze nieuwe versie? In deze versie is gekozen voor een meer informerende insteek van de tekst. De teksten zijn bovendien verduidelijkt, bijvoorbeeld op de meetbare criteria, omdat dit een belangrijk aspect is van baggervolumebepalingen. Verder zijn in de richtlijn de resultaten verwerkt van het validatieonderzoek dat heeft plaatsgevonden in 2015. Over dit validatieonderzoek kunt u meer lezen op de website van SIKB. Elektronische technieken voor het meten van baggervolumes vallen nu ook binnen de reikwijdte van de richtlijn. Daarnaast zijn op de onderwerpen rolverdeling, meetintensiteit, plaatsbepaling en verificatiemetingen de nodige aanpassingen doorgevoerd.

U kunt tot uiterlijk 1 september 2016 reageren op het ontwerp-Richtlijn Baggervolumebepalingen.

Algemene informatie
De volledige tekst van het ontwerp-richtlijn is hier te vinden. Het ontwerp kan u ook tegen betaling worden toegezonden. U kunt uw commentaar op het ontwerp tot uiterlijk 1 september 2016 sturen aan info@sikb.nl.