Laboratorium

De laboratoriumproeven worden allen uitgevoerd conform de geldende landelijke normen en/of internationale richtlijnen (Standaard RAW-bepalingen, NEN-normen, CUR-aanbevelingen enz.).

Ook kunnen er, indien gewenst, volgens de meest gangbare buitenlandse normen laboratoriumproeven worden uitgevoerd (British Standard, DIN en ASTM).

Er zijn verscheidende meerdere testen mogelijk in ons geotechnisch laboratorium. Voor meer informatie kun je contact opnemen met info@semaso.com.

– Classificatie van de sediment monsters (Downlaod Sediment karakteriseren)

– Korrelverdeling d.m.v. zeven (deeltjes tot > 63 micron) en/of sedigraaf (deeltjes > 2 micron en < 63 micron),

– Bepaling van de droge en natte dichtheid en de korreldichtheid (Helium pycnometer),

– Bepaling organisch en kalkgehalte (chemisch of gloeimethode),

– Bepaling van de reologische eigenschappen van het slib (zwichtspanning en vloeispanning),

– Bepaling bezinksnelheid en re-consolidatie testen,

– Milieukundige analyse.

– Bepaling rijpingsfactor baggerspecie

– Erodeerbaarheid sediment (in-situ en laboratorium)