Varen door slib

Slib in havens zorgt al jaren voor problemen. Hoge onderhoudskosten en beperkte diepgang.

Wat nu als de diepgang kan worden vergroot en de onderhoudskosten kunnen worden verlaagd?

Dat is mogelijk door te gaan varen door het aanwezige slib. Het vloeibare slib kan men vergelijken met yoghurt of ketchup. Het schip zal enige weerstand (zwichtspanning en viscositeit van het slib) ondervinden, maar geen schade ondervinden aan de kiel of aandrijving.

SEMASO heeft ruime ervaring in onderzoek naar het toepassen van ‘varen door slib’ in de havens van Delfzijl, Emden en Liverpool. Groningen Seaports heeft in 2016 haar diepgang in de haven van Delfzijl vergroot door te gaan varen door slib. SEMASO heeft het onderzoek in Delfzijl voor Groningen Seaports uitgevoerd, waardoor momenteel schepen met een grotere diepgang de haven kunnen bereiken.

 

          Voordelen van varen door slib

Grotere diepgang – Vergroting van de maximale diepgang met enkele decimeters tot meters

Kostenbesparing – Vermindering van de baggerwerkzaamheden

Optimalisatie – Toepassing van varen door slib kan worden geoptimaliseerd door een passieve (een natuurlijk aanwezige vloeibare sliblaag) en/of actieve (insitu conditioneren van slib) benadering

Milieu – Mogelijk aanwezige verontreinigingen kunnen door actief behandelen worden verminderd (momenteel loopt hier een academisch onderzoek naar om dit te bevestigen)

 

SEMASO heeft de praktijkervaring, kennis, middelen en het netwerk om te kijken naar de haalbaarheid van ‘varen door slib’ in havens voor havenbeheerders.

SEMASO is gespecialiseerd in sediment management oplossingen voor havens en vaarwegen in kustgebieden over de wereld.

– Nautische diepte (passief en actief)

– Sediment baggeren en landaanwinning

– Fysische en technische eigenschappen van sediment (e.g.: rijpen, erodeerbaarheid en consolidatie)

SEMASO komt met duidelijke en praktische oplossingen voor sediment problemen, door onze up-to-date kennis van deskundigen in het werkgebied, het uitvoeren van ons eigen veldwerk en laboratoriumanalyses, groot kennisnetwerk van deskundigen, regelmatig overleg met de klanten en het vermogen om praktisch te denken.

Alle veld, laboratorium en advies werkzaamheden worden conform de door onze klanten voorgelegde en relevante ASTM- of EU-normen (bijvoorbeeld NEN en BS)  uitgevoerd.

SEMASO is opgericht in 2016 als een zusterbedrijf van het gerenommeerde Nederlandse bedrijf Wiertsema & Partners BV (gespecialiseerd in geotechnisch onderzoek, laboratoriumanalyses en geotechnisch advies) en in nauwe samenwerking met Ravensrodd Consultants Ltd (gespecialiseerd in sediment advies). Het hoofdkantoor van SEMASO staat in Tolbert (NL). Het team van SEMASO bestaat uit een aantal experts en heeft een kennisnetwerk van deskundigen op dit gebied verworven.

consultancy

ADVIES

fieldwork

VELDWERK

laboratory

LABORATORIUM

Referenties

2017 – Haalbaarheidsstudie naar de implementatie van nautische diepte in de dokken van Liverpool – Phase 1 (UK)

2017 – Haalbaarheidsstudie in de haven van Bushehr (Iran)

2017 – Sediment karakteriseren in de Breebaart polder (NL)

2017 – Erodeerbaarheid van slib-zand mengsels op de bodem van getijde kanalen (NL)

2017 – Verspreidbaarheid van gebaggerde sedimenten (NL)

2016 – Bepalen van de rijpingsfactor van slib

2016 – Leer (DLD) – Case study naar de implementatie van een onderwater slib pomp

2016 – Ebrie Lagoon (Ivoorkust) – Laboratorium analyse van sediment monsters – BMT Argoss

2015 – Delfzijl (NL) – Phase 3 – Full scale field test – Sailing with negative underkeel clearance – Groningen Seaports

2015 – Watchet (UK) – Reologisch onderzoek van sediment monsters

Downloads

2017 – Sednet conference – Erodibility of sediment poster

2017 – Sednet conference – Sailing through mud poster

2017 – Sailing through mud VIDEO

2016 – Article Land + Water – Cost efficiënt maintenance dredging of mud

2015 – 4th MASHCOn conference – Publication ‘Sailing through mud’

2015 – Sednet conference – Sailing through mud poster