Advies

Voor de internationale haven en scheepvaart, op een wereldwijde schaal, biedt SEMASO adviesdiensten, samen met deskundige collega’s, voor het realiseren van geoptimaliseerde sediment management oplossingen voor individuele havens, havenschappen en de nationale overheid.

Advieswerkzaamheden omvatten het selecteren van een geschikte oplossing voor de betreffende locatie, het organiseren van veldtesten om de oplossingen te valideren, het aanbevelenvan ideale monitoring instrumentatie etc. SEMASO valt terug op lange termijn opgedane ervaring in het team in een aantal van ’s werelds grootste ondiepe modderige havens zoals Rotterdam, Hamburg, Antwerpen, Hong Kong, Delfzijl, Emden en Leer.

 

Actieve Nautische Diepte (AND) (Varen door slib) (Download Case Study)

Passieve Nautische Diepte (PND) (Varen door slib)

Auto-flushing systemen

Keep Sediments Navigable (KSN) (Varen door slib) (Download Case Study)

Entrance Flow Optimisation Structures (EFOS)

Onderwater slib pomp (KSO & KSM) (Download artikel)

Sediment (slib) baggeren en land aanwinning

Fysische en technische eigenschappen van sediment (rijpen, erodeerbaarheid, consolidatie)

Increase in Nautical depth