Veldwerk

Samen met zustermaatschappijen Wiertsema & Partners BV en Marine Sampling Holland BV hebben wij veel ervaring op het gebied van monstername in havens, kanalen, zeeën en estuaria.

Insitu dichtheidsmetingen (door de SoniDens)

De SoniDens is een nauwkeurig meetinstrument voor het verkrijgen van in-situ dichtheidsprofielen van vloeibaar slib (ongeconsolideerd sediment).

(Download specificatieblad)

 

Monstername voor concentratiebepaling sediment/water monsters (door de Horizontal Water/sediment Sampler)

Monstername met de Van Veen happer, Beeker sampler, Sediment core sampler en Vibrocorer.

Monstername van de ‘fluid mud’ laag voor laboratorium analyses (door de Sludge Sampler)

Leaflet Mud Charateristics (Download)

Leaflet SoniDens (Download)