Regeling maximaal toegestane diepgang in de buitenhaven van Delfzijl

Met ingang van 1 mei 2016 is er een nieuw beleid van kracht in de buitenhaven van Delfzijl voor schepen met een maximale lengte over alles van 150 meter.

De afgelopen jaren is door het Waterbouwkundig Laboratorium en de Universiteit Gent en Wiertsema & Partners in opdracht van Groningen Seaports en in samenwerking met de regionale loodsen corporatie (RLCN), onderzoek gedaan naar het varen in slibcondities in het Zeehavenkanaal te Delfzijl. Na uitvoerige simulaties en vaarproeven in het Zeehavenkanaal, is vastgesteld dat er onder bepaalde voorwaarden veilig gevaren kan worden boven en zelfs in de zogenaamde zwevende sliblaag, met een kielspeling van minder dan 10% van de diepgang ten opzichte van deze sliblaag.

Download